O nas 1
O nas 2
O nas 3
previous arrow
next arrow

O združenju

Slovensko združenje zdravstvenih so/delavcev v revmatologiji je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko, strokovno in poklicno združenje članov, ki strokovno in poklicno delujejo na področju revmatologije.

Namen društva je vzpodbujati in združevati poklicne in strokovne interese članov na področju revmatologije in tako prispevati k razvoju na področju revmatologije v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo z revmatologijo,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,se zavzema za spoštovanja etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članov društva in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini,
 • razvija in izboljšuje znanje zdravstvenih so/delavcev,
 • povezuje različne profile zdravstvenih so/delavcev,
 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva,
 • vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov.

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog :

 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za revmatologijo,
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
 • izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • organizira strokovna srečanja (programi usposabljanja) z namenom stalnega izpopolnjevanja zdravstvenih so/delavcev na področju revmatologije in rehabilitacije,
 • oblikuje in usklajuje strokovno revmatološko doktrino,
 • podpira izdajanje strokovne revmatološke literarure v slovenskem jeziku ter tujih jezikih in izdajanje strokovnih revmatoloških revij,
 • sodeluje pri razvijanju zgodovinske dediščine slovenskih zdravstvenih so/delavcev v revmatologiji.

ORGANI DRUŠTVA

Upravni odbor:
Predsednik: Mojca Dobnik
Podpredsednik: Dejan Stankovič
Tajnik/blagajnik: Slavica Križanec

Nadzorni odbor:
Leja Kovačič, Anita Jaklič

Disciplinska komisija:
Sofija Lutman – predsednik
Ana Palčnik – član
Maja Fatur – član

Close Menu